tirsdag 26. januar 2010

Innovasjon eller forskning?

Vi er glade for at ledende norske politikere sier klart fra at ”Norge er avhengige av innovasjon” slik Erna Solberg gjorde på NA24 i forrige uke. Samtidig tror jeg det kan være lurt å rope et lite varsku når politikere til stadighet snakker om innovasjon, forskning og næringsutvikling i et og samme åndedrag:

For de aller fleste virksomheter bidrar forskning i svært liten grad til innovasjon!

Forskningsinstitusjoner, Universiteter og Høyskoler er faktisk en så lite betydningsfull kilde til innovasjon i norske virksomheter at regjeringen så seg nødt til å ”trikse” med figurene i innovasjonsmeldingen for å forklare sammenhengen mellom forskning og innovasjon.

Litt av problemet tror jeg er at politikere har sagt ”forskning og innovasjon” i en og samme setning så mange ganger at de automatisk tror det er en klar og entydig sammenheng mellom disse to begrepene. Denne feilen synes jeg Erna også gjør når hun, slik jeg leser det, presenterer diagnosen som ”lite innovasjon” samtidig som resepten hun skriver ut er ”mer forskning”.  

Hvis utfordringen er innovasjon, hva er så svaret?
De tre desidert viktigste kildene til innovasjon er klokkeklare. Det er dine ansatte, dine kunder (brukere for off. sektor) og dine leverandører. Det er med andre ord disse gruppene en virksomhetsleder skal ta tak i hvis han vil lykkes med innovasjon.

Når det gjelder politikken er det flott at Høyre vil bidra til mer innovasjon. Å se nærmere på Innovasjon Norges virkemidler kan for eksempel være et godt sted å starte...

Forskning bidrar helt sikkert også til mye godt i samfunnet. Det er imidlertid feil middel for å bli mer innovative. DET er det gjort mye forskning som viser... 


2 kommentarer:

Anonym sa...

Det later til at du (feilaktig) tror at 'forskning' bare er noe man driver med på universiteter og institutter. Sannheten er at næringslivet bruker mer ressursser på FoU enn universitets-/høgskolesektoren og instituttsektoren til sammen. Det er ganske naivt å tro at utvikling av nye produkter, prosesser, og tjenester (innovasjon) ikke i stor grad samtidig krever en strukturert og systematisk tilnærming til fremskaffelsen av ny kunnskap (forskning).

Espen sa...

Hei anonym,
Forskning (finne ny kunnskap) er helt flott og jeg er nok også klar over at det bedrives mye av det i næringslivet:-)

Når våre politikere uttaler seg om forskning og innovasjon er det imidlertid ofte med utgangspunkt i univ, forskningsinstitusjoner og høyskoler.

Mitt poeng er at forskning i seg selv ikke fører til innovasjon. Hvordan en virkomhet bruker kunnskap har imidlertid stor betydning for om den er klarer å innovere eller ikke.

For mens forskningen ofte har som mål å skaffe ny kunnskap så er målsettingen med innovasjon å kapitalisere på kunnskap. Derfor ropte jeg et varsku om at det argumenteres med en alt for sterk sammenheng mellom forskning (i seg selv) og innovasjon fra våre politikere.

Forskning (kunnskap) er kun et av mange elementer for å lykkes med innovasjon.

Det er blant annet gjort en stor studie av Curtis Carlson ved Stanford Research Institute som konkluderer med at en virksomhet må arbeide systematisk med fem fundamenter for å lykkes med innovasjon; Kundebehov, Verdi, Pådrivere, Team og Forankring.

Dette tror jeg er et svært godt utgangspunkt for virksomheter som ønsker å lykkes med innovasjon...

Mvh Espen

Legg inn en kommentar