tirsdag 16. desember 2008

Innovasjonsmeldingen - Fremmer den forskning eller innovasjon?

Norges aller første innovasjonsmelding ble lagt frem av Næringsminister Sylvia Brustad i begynnelsen av desember. Jeg må innrømme at jeg ikke hadde de helt store forventningene.

På den annen side; når regjeringen presenterer en stortingsmelding på et nytt område for aller første gang skulle en jo tro at de virkelig ville noe. Det jeg har lest til nå (Jeg er ikke helt gjennom enda) representerer derimot ikke ambisjoner i retning av mer innovasjon.

Det jeg derimot ser er at regjeringen blander sammen satsing på forskning og innovasjon. Regjeringen investerer som vi vet store deler av pengene sine på forskning og en stor del av innovasjonsmeldingen er viet til forskning. Dette er i tillegg den desidert mest konkrete delen av meldingen. Men har denne satsingen på forskning noe med innovasjon å gjøre?

Enkelt forklart betyr vel dette at Brustad tror forskningsresultater er det som fører til innovasjon (nye produkter og tjenester). Dette får i hvert fall ikke jeg til å stemme. 

På nedenstående figur presenteres de viktigste kildene til innovasjon (Kilde: SSB):

Som du ser av bildet er det svært åpenbart hvilke kilder som er de viktigste kildene til innovasjon: Ansatte, kunder og leverandører. De tre mist relevante kildene er Univ./høysk., Lab./FoU. og forskn.institusjoner. 

For at regjerningen ikke skal måtte legge om kursen eller på annen måte gjøre endringer i forhold til dagens situasjon har de pyntet litt på figuren i innovasjonsmeldingen og lagt til noe de kaller "samarbeidspartnere" (Side 19 i innovasjonsmeldingen, Kilde SSB):

Hva søylen "samarbeidspartnere" egentlig betyr er det litt vanskelig å forstå. Det er heller ikke forklart i meldingen. Sannsynligvis menes det at forskningsmiljøer er partnere i selve innovasjonsprosjektene. I tilfelle kunne det vært interessant å vite hvorfor bedriftene velger å ta disse med seg i prosjektene. Det som i hvert fall er sikkert er at regjeringens satsning på forskning har svært liten verdi som kilde til innovasjon.

Nå tror alle sikkert at jeg er fiende av forskning. Det er jeg absolutt ikke. Det er mange gode grunner til å drive forskning. Min påstand er bare at forskning har langt mindre med innovasjon å gjøre enn innovasjonsmeldingen og regjeringen vil ha det til. 

Hvis målet er innovasjon skulle jeg ønske at meldingen handlet om innovasjon. Hvis målet var mer penger til forskning synes jeg regjeringen burde skrevet en forskningsmelding. 

2 kommentarer:

Rik sa...

Regjeringen er bundet på hender og føtter når det gjelder satsing på innovasjon. Danskene satser knallhardt på brukerdrevet innovasjon, men i Norge ville en vellykket satsing på innovasjon drive i motsatt retning av mange av de andre virkemidlene vi har (distriktsstøtte, etc). Dermed blir svaret å satse på det som er politisk korrekt - investering i FoU, fremfor det som sannsynligvis gir best effekt - utvikling av innovasjonssamarbeid med basis i våre fremste kunnskapsmiljøer i våre største byer.

Heldigvis har Forskningsrådet og Innovasjon Norge klart å lage noen virkemidler som tar tak i dette, men satsingen blir for puslete og for spredt til å virkelig gjøre vei i vellinga.

Når det er sagt klarer næringslivet seg godt uten Regjeringens hjelp. FoU er en mindre viktig driver for innovasjon enn mange tror og Norge er dyktigere på innovasjon enn de tradisjonelle indikatorene skulle tilsi.

Den beste indikatoren på innovasjon er utviklingen i verdiskaping (lønnskostnad + resultat eller evt salg minus varekost der alt annet enn pers kost er varekost) per ansatt eller innbygger over tid, gjerne justert for råvarepriser. En skikkelig studie av denne indikatoren kunne vært veldig interessant, brukes den riktig kan man identifisere sektorer, regioner og til og med enkeltbedrifter som lykkes ekstremt godt.

Espen sa...

Du har helt rett i at norske bedrifter er forholdsvis gode på innovasjon sett i forhold til andre land. Selv sammenlignet med innovasjonens høyborg USA kommer Norge faktisk svært godt ut.

Utviklingen av bedre indikatorer er utvilsomt interessant sett med virkemiddelapparatets øyne. For den enkelte bedrift er det viktigste imidlertid å fortsette å arbeide med egne ansatte, kunder og leverandører. Min klare anbefaling er også at vi bør flytte fokus fra å finne ideer til å avdekke kundebehov. Så kan vi la innovasjonsmelding være innovasjonsmelding....

Legg inn en kommentar