onsdag 14. oktober 2009

En manual for ledelse av utviklingsprosjekter

Ingvild gjorde i 2007 en studie av R&D-avdelingen i Tandberg. Resultatet var en manual for prosjektledelse i teknologitunge organisasjoner. 6 prinsipper ble identifisert som de viktigste for en prosjektleder å implementere:1. Involvering - Alle tverrfaglige utviklingsprosjekter er nødt til å tidlig involvere alle som skal ha noe med produktet å gjøre. Dette betyr alt teknisk personnell, salg, marked og selvfølgelig kunden. Dette gjør at prosessen blir samkjørt og resultatet mer helhetlig.

2. Retningslinjer - Ikke alle beslutninger kan tas i plenum, og det bør derfor eksistere et sett med retningslinjer for en del områder som er bestemt på et høyere nivå. Dette gjøres for å sikre helhet på tvers av prosjektene samt hindre langvarige diskusjoner om subjektive preferanser og lite grunngitte antagelser.

3. Hands-on - En viktig forutsetning for vellykkede utvikklingsprosjekter er tidlig feiling gjennom testing av prototyper. Jo tidligere en modellerer produktet, jo tidligere og billigere identifiserer man områder man bør jobbe med å forbedre. De første prototypene kan og bør lages så enkelt som av papp og teip.

4. Synlighet - En prosess uten kommunikasjon og informasjon underveis vil bli offer for misforståelser, dårlig ressursbruk og forsinkelser. Det er prosjektleders ansvar å samkjøre de ulike prosjektmedlemmene underveis i prosessen ved hjelp av hensiktsmessige kommunikasjonskanaler.

5. Fokus - Uten fokus er det ikke overraskende vanskelig å få noe som helst gjort. Fokus kommuniseres gjennom milepæler og mål. Det er viktig i denne sammenheng å sørge for at hele prosjektgruppen har god forståelse av sine leveranser til bestemt tid, men prosjektleder bør ikke legge seg opp i HVORDAN disse målene blir nådd.

6. Tillit - Med mange oppegående fagfolk på laget er tillit et viktig element for å opprettholde innovasjonsgraden. En prosjektleder eller mellomleder vil og skal ikke ha mulighet til å kunne alt om alle fagfelt som er representert. Detaljstyring vil bare føre til frustrasjon og lite lyst til å foreslå nye måter å gjøre ting på.

Hele manualen kan lastes ned på scribd.com.

Manualen inkluderer inngående beskrivelser av hvert prinsipp, et måleverktøy og en mal for en 5-dagers workshop med alle prinsippene integrert.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Sjekk ut Symphonical.no og deres 'prosjektvegg'-verktøy. Enkelt og intuitivt å bruke. En virtuell utgave av prosjektveggen i manualen? Ung norsk gründer står bak (Hans Gallis).
vennlig, Thomas H

Ingvild sa...

Hm, interessant - jeg skal se på det! Takk for tips!

Legg inn en kommentar