tirsdag 30. juni 2009

Hvorfor Brain Storming ikke fungerer og hva du kan gjøre med det

Idea Champions har laget en liste med 26 grunner til at ”brain-storming sessions” ikke fungerer – og hva du kan gjøre med det.

Her er de tre vanligste grunnene til at det ikke fungerer:

  1. Dårlig fasilitering
  2. Feil (og dårlig artikulert) utgangspunkt
  3. Umotiverte deltakere.

Ikke spesielt overraskende kanskje. Det interessante er imidlertid at det er lett å gjøre noe med:

  1. Finn, tren eller lei en god fasilitator
  2. Sørg for å ta utgangspunkt i riktig utfordring/problem
  3. Inviter mennesker som er opptatt av temaet (ikke tittel men person)

Når vi vet at et godt trenet innovasjonsteam kan produsere over hundre ideer i timen er det dumt å gå i de mest åpenbare fellene...

De neste 23 punktene finner du på http://www.ideachampions.com/weblogs/archives/2009/06/post_12.shtml (engelsk)

1 kommentar:

Rolf Marvin Bøe Lindgren sa...

Stille brainstorming er ca. tre ganger så effektiv som tradisjonell brainstorming.

Brainstorming er en strukturert prosess som skal følge faste rammer – vet man ikke dette, virker det naturligvis ikke.

Legg inn en kommentar