torsdag 30. juli 2009

Team = tull?

Teknisk Ukeblad rapporterer om at teamjobbing kveler nye ideer. Dette kan vel mildt sagt sies å være en sannhet med modifikasjoner. Teamarbeid uten god fasilitering kan unektelig føre til lite radikale nye ideer. Men med kunnskap om hva som må til for å få til riktig flyt og samarbeid vil teamarbeid, brukt i riktig kontekst, i de fleste tilfeller føre til bedre resultater enn om vi sitter alene.

Les mer om teamets betydning for innovasjons prosessen her: vår filosofi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar