tirsdag 10. februar 2009

Kommunikasjon og Forankring

Vi har fått spørsmål om hvorfor vi legger så stor vekt på kommunikasjon i forbindelse med innovasjonsprosjekter. Både i foredrags-, workshop- og programsammenheng legger vi stor vekt på at samtlige skal kommunisere prosjektene kort og presist. Vi bruker gjerne faste maler og er ganske firkantede i forhold til hvilken informasjon som skal presenteres. Det er en veldig enkel grunn til det...

Kommunikasjon er det desidert beste verktøyet som finnes i forhold til å skape forankring. Forankring hos din sjef, dine kolleger, dine kunder eller dine leverandører. Vi vet at forankring er en av de største utfordringene for innovasjon, spesielt i etablerte virksomheter. I tillegg er det et av de fem fundamentene som må være til stede for at du skal lykkes. Behov, Kundeverdi, Pådriver (deg) og Team er de resterende fire fundamentene som viser seg å være helt nødvendige ingredienser for å lykkes med innovasjon.

Kommunikasjon skaper forankring og forankring MÅ være tilstede for at du skal lykkes.

2 kommentarer:

Rik sa...

Veldig sant. SRI legger stor vekt på dette i boken sin "Innovation: The Five Disciplines for Creating What Customers Want". De beskriver NABC-metodikken for å presentere innovasjonsprosjekter. N står for behov (Need), A for det unike i prosjektet, både når det gjelder løsning og team (Approach), B for fordelene prosjektet skaper for innovasjonens "kunder" (Benefit) og C for en sammenlikning med alternativene til å gjøre det som foreslås gjennomført, der et av alternativene ofte kan være "ingenting" (Competition).

SRI hevder at en god NABC-beskrivelse av prosjektet hjelper deg å skape den nødvendige forankringen og det er mange som bruker liknende metodikker for å beskrive prosjekter, bl.a. Research International her i Oslo.

Ingvild sa...

Morsomt at du nevner det, Rik. Curtis Carlsons prinsipper, både de 5 fundamentene og NABC, er noe vi legger stor vekt på i Innoco. Våre egne erfaringer viser igjen og igjen at disse stemmer også i norsk setting. Gode verktøy for enhver innovasjonssatsing!

Legg inn en kommentar