søndag 28. september 2008

Silent Sputnik moment?

I forrige uke skrev Helene Walters en sak med utgangspunkt i styreformann i Intel Craig Barrett's frustrasjon over at USA er avventende i forhold til den globale konkurransen. Barret mener USA fortsatt soler seg i glansen fra fortiden og ikke er oppmerksomme på den globale konkurransen som idag rammer dem hardt.

Da Ingvild, Sjur og jeg tidligere i år besøkte John Kao i San Francisco hadde han akkurat skrevet boken "Innovation nation" og snakket om et Silent Sputnik moment som et bilde på hva som skjer i USA. Tilbake på sekstitallet ble USA rystet av at Sovjetunionen sendte Sputnik opp i verdensrommet og viste seg ledende på romfart. Den gang var svaret fra USA klokkeklart og de mobiliserte det som skulle til for å bli best. Denne gangen er ikke tegnende på at USA "faller av" like tydelige som med Sputnik, men både John og Craig Barret ser ut til å være enige om at USA nå må ta opp hansken.


John Kao om "Silent sputnik moment"


Craig Barret: You can't save your way out of a recession

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar