fredag 26. september 2008

HP Labs - HP´s forskningsavdeling endrer fokus


HP's forskningsavdeling som hittil har gått fri fra de siste årenes kraftige innsparingstiltak i HP, er nå i ferd med å endre sin strategi totalt. Fra en fri forskertilværelse med fokus på vitenskapelig interessante prosjekter skal HP's 600 FOU ansatte nå kun konsentrere seg om prosjekter som kan dokumentere forretningsmuligheter for HP ved at de løser viktige behov i HP's marked. Budsjettet på 150M $ opprettholdes, men antallet prosjekter er dermed skåret ned fra mer enn 150 til mellom 20 og 30. HP innfører en entreprenørkultur blant de vitenskapelig ansatte med tydelige resultatmål koblet til insentiver som skaper entusiasme for nyskaping.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar