tirsdag 16. juni 2009

Rune Foshaug vil svinge pisken - men hvem fortjener den egentlig?

I Dagens Næringsliv kunne vi i går lese at Rune Foshaug i Abelia vil svinge pisken over offentlige virksomheter som ikke bruker e-handelsløsninger til offentlige innkjøp. Han mener at gulrot ikke har fungert (han forklarer ikke hva gulroten har vært) og at pisk er det eneste som kan gjøre at det offentlige bruker ehandelsløsninger i fremtiden. 

Innledningsvis bruker han mye plass på hvorfor det er bra å bruke ehandelsløsninger til offentlige innkjøp. Han er innom flere argumenter som at transaksjonene blir transparente, det motvirker korrupsjon og ikke minst at det vil bli billigere. Dette virker jo som gode argumenter også for hver enkelt offentlige virksomhet...

Hvorfor er det da så få som bruker det?
"Flere års erfaring viser at det er liten fare for at det blir trengsel på ehandel.no" kommer det frem i artikkelen. For de aller fleste andre virksomheter betyr "null kunder" at du har bommet på i hvert fall et at følgende to områder;

  1. Det er ikke behov for det du leverer
  2. Du leverer en alt for dårlig løsning (verditilbud) på behovet

Jeg kjenner ikke dette området veldig godt men etter å ha tatt en tur innom ehandel.no kan jeg i hvert fall fastslå at verditilbudet er elendig hvis målet er å få nye "kunder" eller øke "omsetningen" fra eksisterende. Fra aller første sekund inne i portalen hadde jeg bare lyst til å gå ut igjen. Det første som slår i mot meg er:

  • en sak om EU kommisjonen?
  • en sak om Direktoratet for forvaltning og IKT?
  • en sak om kriterier for offentlige innkjøpere av IKT-utstyr?

Jeg kan ikke med min beste vilje se hvem dette er interessant for. Det eneste jeg tenker er: Jeg trodde dette var et sted for kjøp og salg av tjenester....

Ville finn.no vært en suksess hvis det på førstesiden var haugevis av artikler om Schibsted (eier), forbrukerombudet osv. som forteller hvor viktig det er at alle i Norge videreselger brukte saker i stedet for å kaste det i søpla? NEI.

Ville finn.no vært en suksess hvis det aller første du måtte gjøre får å se selve produktene var å finne den minste linken på siden hvor det står "markedsplass"? NEI (Den er helt øverst på siden ved siden av en hengelås for de som vil se selv)

Ville finn.no vært en suksess hvis du måtte lese 20 byråkratiske retningslinjer for å bruke tjenesten? NEI

Hva er det derimot som gjør finn.no til en suksess?
Brukeropplevelse, brukeropplevelse, brukeropplevelse

Jeg tror Rune Foshaug og Abelia har rett i at det er et behov for å gjøre offentlige innkjøp på en mer effektiv, mer transparent og billigere måte enn i dag.

Løsningen kan gjerne være ehandel. For at det skal lykkes foreslår jeg at Abelia legger fra seg pisken og heller fokuserer på å lage en ehandelsløsning for mennesker. Selv offentlige virksomheter består av slike.

7 kommentarer:

Rik sa...

God kommentar - linken er sendt over til iallenkelthet.no

Espen sa...

Takk for hyggelig kommentar :-)

Rune Foshaug sa...

Hyggelig at du tar det tid å blogge om mitt innspill til DN.no. Den 17. juni hadde jeg også en debattartikkel i papirutgaven i DN.

Jeg synes du har gode poenger mht brukervennlighet, og det er alltids et poeng å gjøre det enkelt, noe Finn.no er eksempel på.

Jeg er imidlertid redd det ikke er der skoen først og fremst trykker, og at manglende bruk ikke kommer av - slik du nevner - lite behov eller dårlig løsninger.

Dette er en markedsplass med monopol på kjøpersiden (offentlige virksomheter), hvis inntekter kommer fra statsbudsjettet, og hvis utgifter kan dekkes med kutt i f.eks. skolebudsjett eller liknende, eller til og med ved ekstrabevilgninger fra staten.

Og fordi det er offentlige kjøpere er de underlagt regelverk om likebehandling og andre posedyrer og krav om konkurranseutsetting mv. Det er ikke du og jeg når vi bruker Finn.no.

For å få disse aktørene til å ta i bruk markedsplassen er ikke brukervennlighet nok. De må få overført midler og kompetanse for å ta i bruk systemene, og de må i større grad "tvinges" til å overkomme den barrieren som skal til for å bruke dem. Det er relativ god enighet om dette, selv hos myndighetene.

Hilsen
Rune Foshaug

Espen sa...

Innovasjonsspiralen består av tre deler (to spørsmål en test).:
1. Finnes det et behov i markedet? (i dette tilfelle offentlige virksomheter)
2. Har jeg en løsning som dekker det behovet?(i dette tilfelle ehandel.no)
3. Teste løsningen

Løsningen www.ehandel.no har nå vært gjennom en stor test. Den er blitt veid og funnet for lett i markedet.

Din ryggmargsrefleks er å rope på tvang og pisk, min vil være å ta en runde til i innovasjonsspiralen og se om noe kan gjøres annerledes eller bedre.

I din kommentar ser jeg at du fortsatt er overbevist om at det finnes et stort behov for en e–handels løsning hos de offentlige virksomhetene. Det er i tilfelle et kjempegodt utgangspunkt for å skape en god løsning :-)

Når du er like skråsikker på at den eksisterende løsningen ikke er kjernen i problemet tror jeg du tar grundig feil. Etter mitt syn er ehandel.no:
- Lite oversiktlig
- Lite fokusert
- Svært lite brukervennlig

Med andre ord tror jeg ikke løsningen dekker behovet på en god nok måte og at det er derfor ehandel.no faller i gjennom.

Hvis dere utviklet en brukervennlig løsning ville de offentlige virksomhetene kanskje sluppet å ”....få overført midler og kompetanse for å ta i bruk systemene...” ?

Og når du skriver ”...og de må i større grad ”tvinges” til å overkomme den barrieren som skal til for bruke systemene” hadde det vært morsomt å vite hva du mener barrierene består av?

Det er vel unødvendig å si at jeg tror barrierene handler om brukervennlighet, brukervennlighet og brukervennlighet.

Rune Foshaug sa...

Tja, hva skal jeg si. Jeg har ikke sagt at brukervennlighet ikke er viktig, men at det i dette tilfellet langfra er hele forklaringen på manglende bruk.

Offentlig virksomheter er de som event kan velge å bruke løsningen, altså kjøpe inn varer og tjenester. De løsningene det er snakk om er relativt kompliserte fordi det offentlige er underlagt krav om likebehandling, konkurranseutsetting, etterprøvbarhet etc, dvs. at de må ha systemer for innkjøp der alle stegene i prosessen ivaretar disse behovene nedfelt i offentlig regelverk.

Det er her dette systemet skiller seg fra Finn.no, og det er en typisk overforenkling som mange konsulenter gjør, dvs. at de ikke ser den ekstradimensjonen, eller kompleksiteten (eller barrierene om du vil) som det offentlige står overfor sammenlignet med andre løsninger i markedet der hvermansen kan kjøpe av hvermansen. Du faller dessverre i den kategorien, noe du røper når du sammenligner med Finn.no.

Innebygd i alle organisasjoner ligger en motvilje mot å endre på prosedyrer. Offentlig etater som i lang tid har foretatt innkjøp på en bestemt måte, gjerne ved hjelp av faks, telefon og direkte samtaler med leverandører de kjenner, har vanskelig for å endre på dette. Når de elektroniske innkjøpssystemene i tillegg innehar en del kompleksitet, for å ivareta offentrettslige behov, gjør det at mange velger å gjøre det på gamle måten.

I tillegg krever innkjøp gjennom en slik portal en viss kritisk masse, dvs at du må bruke den flere ganger for at den skal "sitte i fingrene".

Og kan nevnes at brukerkompetansen på tekniske systemer ofte er laber i de "tusen" kommuner og etater, noe som gjør at det er behagelig å gjøre det slik det alltid har vært gjort.

Incentivstrukturen i det offentlige - som jeg nevnte sist - bidrar heller ikke til press for å ta i bruk besparende teknologi.

Det er heller ikke ukjent fra vanlig it-implementering i private bedrifter, at dersom det skal lykkes må ledelsen faktisk utøve ganske sterkt press for at man går fra en versjon til en annen eller en plattform til en annen.

Og hadde det vært så enkelt som at det var brukervennligheten som var hele forklaringen på at ehandel i offentlig sektor ikke har tatt av, så hadde det nok vært løst for lenge siden. Det har det i langt tid vært mange konulenter inne som har påpekt akkurat dette uten at det har hjulpet noe særlig.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du vil diskutere dette på et annet sted enn på din/deres blogg.

Rune

Espen sa...

Du har sikkert rett i at det kan være flere elementer enn brukervennlighet som er problemet. Mitt poeng er at det i dette tilfelle ikke er godt nok ivaretatt.

Jeg tar deg på ordet og inviterer på lunsj. Ringer deg i morgen :-)

Linda Christin Halvorsen sa...

Leste nettopp en artikkel i DN fra i sommer som jeg synes gjør en god representasjon av Espens poeng (dessverre godtas ikke innliming i kommentarfeltet, men artikkelen heter "Alles favoritt: Skatt!" og kan søkes opp på dn.no).
Artikkelen tar for seg den voldsomme digitale omveltningen skatteetaten har vært igjennom og de enorme kostnadene de har spart på det.

Sitat fra artikkelen:
"Skatt er skummelt og vanskelig for mange. Vi trente oss opp til å bli brukerorienterte, sier skattedirektør Svein Kristensen til dagensit.no"

Legg inn en kommentar