mandag 11. mai 2009

Produktinnovasjon mot tjenesteinnovasjon


For noen dager siden fikk jeg en invitasjon til et seminar på BI den 13. mai hvor et nytt innovasjonsnettverk innen serviceinnovasjon vil bli introdusert. Initiativet er utvilsomt viktig, men under lesingen av dokumentene måtte jeg stille meg følgende spørsmål: Hva i all verden er det de holder på med?

Kort fortalt, sitter jeg igjen med et sterkt inntrykk av at dette programmet her bidrar til ytterligere å lage et skille mellom tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon. Vi har tradisjonelt hatt en stør kløft mellom innovasjon av (les gjerne fornyelse av) tjenester og produkter. De som driver med tjenester har kunne fortalt seg selv at de eksemplene og verktøyene produktsiden benytter ikke vil kunne gjelde på tjenestesiden.

Selvfølgelig er det forskjeller mellom tjenester og produkter. Det er ikke det jeg vil til livs. Jeg vil derimot fremme følgende påstand: Produkter og tjenester har så mange fellestrekk at de fleste av innovasjonsverktøyene kan benyttes på begge områdene. Slik jeg forstår satsningen, kommer den til å til å trekke med seg bedriftene i motsatt retning, nemlig å meisle en dypere kløft mellom service og tjeneste.

I invitasjonsmaterialet (som jeg fikk på mail) står bl.a. følgende å lese:
Materielt dominante løsninger er: (sitat)
Defined by their physical form
Enables comparisons before purchase
Produced first, consumed later
Ownership changes from seller to buyer (sitat slutt)

Ikke-materielt dominante løsninger er: (sitat)
Fewer tangible components
Difficult to judge quality before purchase
Simultaneous production and consumption
Inability to inventory
Time-dependent
No transfer of ownership (sitat slutt)

Jeg mener dette er feil og vil underbygge påstandene i etterfølgende blogginnlegg de neste dagene.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ja dette gleder jeg meg til å høre om :-)

svennra sa...

Er ikke heller utfordringen at tjenestinnovasjon bilr "the odd man out", fordi det ikke er like målbart som produktinnovasjon?

Derfor er det lettere å prioritere ressurser til innovasjon i bedrifter/bransjer som arbeider med "materielt dominante løsninger"?

Tom E. Johansen sa...

Dette er et friskt (og nødvendig) utspill som røre ved noe av selve plattformen (kjernen) i den forskning som foregår på tjenester.
Potensielt om plattformen er svak, blir også bygg (teorier og metoder) som bygges oppå svakt funderte.(?)
Dette gleder jeg meg til å følge!

Legg inn en kommentar