torsdag 7. mai 2009

Obama og innovasjonen


Obama snakket ikke overvettes mye om innovasjon under valgkampen, men i det nye økonomiske klimaet har temaet fått en sentral plass hos den nye administrasjonen. 27.april holdt presidenten en tale hos National Academies of Science i Washington D.C. hvor han lovte $21,5 nye milliarder til forskning og utvikling - den største satsingen i USAs historie i følge han selv. Målet er å få opp prosentandelen av BNP til 3% samt ha den største andelen universitetsstudenter i verden innen 2020.

Obama lovte også $15 milliarder mer til forskning og utviklingen innen fornybare og rene energikilder. Som i valgkampen fokuserer han på sammenhengen mellom nye arbeidsplasser og ny og miljøvennlig teknologi.

Om statlig støtte fører til mer innovasjon eller ikke er jo alltid et yndet diskusjonstema, men det er ikke mye tvil om hva presidenten mener:

“For we must always remember that somewhere in America there’s an entrepreneur seeking a loan to start a business that could transform an industry — but she hasn’t secured it yet. There’s a researcher with an idea for an experiment that might offer a new cancer treatment — but he hasn’t found the funding yet. There is a child with an inquisitive mind staring up at the night sky. Maybe she has the potential to change our world — but she just doesn’t know it yet.

As you know, scientific discovery takes far more than the occasional flash of brilliance — as important as that can be. Usually, it takes time, hard work, patience; it takes training; often, it requires the support of a nation.

But it holds a promise like no other area of human endeavor.”

Ingen kan få sagt det så bra som han Barack!

1 kommentar:

Tommy sa...

Jeg lurer på hvor mye av Obamas fortrefne taleevner som kommer av at vi sammenligner ham med Bush. Han får mye gratis, for å si det sånn :)

Dessverre kan vi ikke gjennomføre et vitenskaplig eksperiment og dele befolkningen opp i folk som har og ikke har hørt Bush tale. Det virker som om vi må akseptere at Obama er imponerende og la det være med det.

Legg inn en kommentar