fredag 29. mai 2009

Jippi for Grande Røys!

Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil ha mer innovasjon i offentlig sektor. Ett av virkemidlene vil være å samarbeide mer med private bedrifter. Flott sier vi! Dette kan føre til bedre forståelse og mer helhetlige tilbud til oss som skal bruke tjenestene.

Dessverre møter vi ofte argumenter om at innovasjon ikke fungerer i offentlig sektor. For eksempel:

1. Kultur
Å snakke om kunde i offentlige virksomheter er ikke alltid like populært. Og mye av innovasjonslitteraturen fokuserer ganske riktig på pengeinntjening og kundefokus. Men dette er kun ord - i realiteten vil vel også det offentlige tilby sine brukere bedre og mer effektive tjenester?

2. Gjenvalg
Å bygge innovasjonskultur tar tid. Og hvem har det når politikeren man jobber for satser på å bli gjenvalgt rett rundt hjørnet?

3. Regelverk
Regler er til for å følges, men ikke alltid i innovasjonssammenheng. Dette kan være vanskelig å svelge, og ikke bare i offentlig sektor. Hvor mange ganger har vi ikke hørt at "vår bransje er helt spesiell" og derfor ikke innovasjonsbar. Men når en av de mest gjennomregulerte bransjene som eksisterer, flybransjen, har endret seg så radikalt de siste årene er det vel også mulig for de fleste andre - også det offentlige.

4. Byråkrati
En viktig forutsetning for innovasjonsevnen er de individuelle pådriverne - de med mennesketekke og nok organisasjonell IQ til å forsere hierarkiske lag og abiatiske avdelingssiloer. Men det er klart at dette blir vanskeligere jo flere lag, komiteer og rapporteringsprosedyrer som innføres - noe offentlige virksomheter må sies å være særdeles ivrige på. For høyere innovasjonsaktivitet bør en derfor sørge for en mer brukervennlig organisasjon for de pådriverne som finnes i enhver virksomhet.

Det finnes imidlertid mange eksempler hvor offentlige virksomheter har iverksatt og gjennomført innovasjonsprosjekter til glede for sluttbrukerne. Skatteetaten er et eksempel på dette.

Uansett ønsker vi forslaget til fornyingsministeren velkommen, og stiller opp når det måtte være!

3 kommentarer:

Linda Christin Halvorsen sa...

dritbra. håper virkelig det kommer noe ut av dette. om det er et sted det er rom for forbedring må det være innen offentlig etat. tror service-design kan gjøre mye - ikke bare med bruker-behandling, men også med intern-effektiviteten i mange organisasjoner.

Linda Christin Halvorsen sa...

vent litt...nå har jeg lest den lille artikkelen, og der står det at hun ønsker å styrke det offentlige som krevende kunde. Hva betyr egentlig det? Det offentlige forekommer meg som en ganske krevende kunde allerede, med stramme budsjetter, store byråkratier og sen tiltaksprosessering. Kjempefint om tanken er at samarbeid med det private vil løse litt av dette - jeg bare forstår ikke helt hvordan hun har tenkt her...

Ingvild sa...

Ja, det der virker litt merkelig. Ingen tvil om at det offentlige ikke er en enkel kunde for privat sektor. Man burde vel heller satse på å bygge bro mellom de to hvis man ønsker mer samarbeid?

Legg inn en kommentar