onsdag 13. mai 2009

70% tjeneste, 30% produkt

Det snakkes om at det gjøres så mye på produktinnovasjon og lite på tjenesteinnovasjon. Det påpekes også at det vi kjøper består 70% av tjenesteelementer og 30% av produktelementer. Dette varierer selvfølgelig sterkt fra leveranse til leveranse.

Når tjenestesiden har økt til nevnte 70% betyr det at det ligger masse innovasjon bak. (Innovasjon betyr enkelt sett fornyelse). Mye av denne innovasjonen er utført fordi de som har gjort dette, ikke har skilt mellom produkt og tjeneste.

Vårt selskap har 4 ansatte og leverer kun tjenester. Vi har aldri noensinne utviklet våre leveranser som tjenester, men vi har brukt de samme verktøyene man bruker for å utvikle produkter. Vi har altså i vår egen bedrift kun drevet med tjenesteinnovasjon, men det har aldri vært behov for å se på det som noe spesielt i forhold til produktinnovasjon.

1 kommentar:

Tom E. Johansen sa...

Basert på en overodnet definisjon av hva som innebefattes av begrepet "tjeneste" (jeg likte den forenklede "samler-definisjonen") hadde verdens samlede verdiksapning sommeren 2007 (?) de fleste inntektene fra tjenster. USA passerte dette punktet på 60-tallet (?).
Jeg støtter synspunktet om at denne "fornyelsen" har vært gradvis heller enn radikal, og ofte teknologidrevet (?).

Legg inn en kommentar