tirsdag 10. mars 2009

Bra, Ideer!

Selv om vi i Innoco foretrekker å snakke om behov over ideer skal vi i dette tilfellet gjøre et unntak. Vi valgte nemlig i går å investere i Nils Petter Nordskars nye magasin Ideer. Og de 45 prøvepriskronene var ikke bortkastet. Ideer fyller et udekket behov i markedet - nemlig informasjon om norske bedrifters tanker, strategier og prosesser rundt innovasjon. I Norge har dette ikke vært lett å få tilgang på. Dagens Næringsliv har hatt noen få gode enkeltsaker, mens Gründer i hovedsak har konsentrert som oppstartsbedriftene. Ved behov for eksempler og caser har man i Norge derfor vært nødt til å ty til amerikanske kilder. Hvor mange ganger har vi ikke hørt om Google, Procter&Gamble og selvfølgelig Apple? Fine historier, men kanskje ikke alltid like passende for nordisk næringslivkultur. Derfor håper vi at Ideer kan gi oss flere gode artikler om hvordan innovasjon i norske bedrifter foregår. Abonnement er allerede bestilt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar