onsdag 25. februar 2009

Noen konkrete tiltak for å styrke innovasjonen i bedriftene

Det norske folk mottok for en tid tilbake en meget ullen og upresis innovasjonsmelding (Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009)). Jeg ønsker å komme med følgende forslag til tiltak til regjeringen for å fremme innovasjonsevnen for små og mellomstore bedrifter:

Gruppe 1: Rammebetingelser for innovasjon.

 • Fjern revisjonsplikten, (mer info: se tidligere blogginnlegg: ’Fjern revisjonsplikten!’).
 • Flytt etableringsgebyret i Brønnøysundregisterne for nyetablering 3 år ut i tid (eller fjern det). (mer info: se tidligere blogginnlegg: ’Utsett etableringsgebyret i Brønnøysund’)
 • Viderefør skattefunnordningen. Den fungerer bra.
 • Øk den faglige innovasjonskompetansen i virkemiddelapparatet.
 • Innovasjon i bedriftene vil være en av de viktigste satsningene under finanskrisen. Grunnen til dette er at bedriftene har regnskapsfører, kontorer, egenkapital, personer, rutiner osv. og vil kunne skape resultater på kortere sikt enn hva gründere og entreprenører vil kunne få til.
 • Stans diskriminering av tjenesteytende sektor. Mange av aktørene i næringslivet som jobber med tjenesteytende næringer er/føler seg utestengt fra støtteordninger for innovasjon. Det er lettere å bevilge penger til fysiske produkter enn til en tjeneste. Større og større del av våre leveranser er tjenester. Dette kommer til å øke ytterligere i fremtiden.


Gruppe 2: Innovasjonsfaglige satsninger.

 • Gründerskoler er viktig. Sats videre på Ungt Entreprenørskap.
 • Få i gang en innovasjonssatsning innen samtlige av de tre områdene:
  Forretningsmodel
  Nettverk og allianser
  Kundeopplevelse
 • Splitt opp FoU (Forskning og Utvikling) i F (Forskning) og ToU (Testing og Utvikling.). La Innovasjon Norge få ansvaret for ToU og Forskningsrådet regjere over F. (Mer info: se tidligere blogginnlegg: ’FoU sine siste dager’).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar