onsdag 25. februar 2009

Er det en innovasjonsmelding eller en forskningsmelding?


Curtis Carlson, leder for Stanford Research Institute International, holdt et 45 minutters foredrag på Stanford hvor min kollega, Kjetil Storvik, leder for Nordisk InnovationCenter, satt i salen. Curtis snakket om innovasjon uten å nevne forskning. Kjetil spurte Curtis etter foredraget: ’Hvorfor har du ikke nevnt forskning’. Curtis svarte: ’Forskning er viktig, men akkurat nå var det innovasjon som var temaet, ikke forskning’.

Forskning handler enkelt fortalt å gjøre penger om til kunnskap mens innovasjon er å gjøre kunnskap om til penger. Å bevilge penger til forskning er mindre farlig enn å bevilge til innovasjon. Innovasjon fører til at man går ut på markedskreftenes arena. Det blåser betydelig kraftigere vinder ute i markedene enn i de lukkede forskningskretser.

Forskning er utvilsomt viktig men at forskningen fortjener 20 sider i Regjeringens innovasjonsmelding er tull (Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009)). Forskning, patentering og design, som alle har fått bra med plass i meldingen, er virkemidler for å skape god innovasjon. Viktige virkemidler er også temaer som bedriftens likviditet, god infrastruktur og til og med sunn mat. Det betyr ikke at veier og sunn mat av den grunn skal vies betydelig oppmerksomhet i en innovasjonsmelding. Du kan laste ned meldingen her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/Pressesenter/pressemeldinger/Pressemeldinger-2008/tid-for-fornyelse.html?id=538551

Jeg vil skille mellom to områder som har betydning for innovasjonen:
Gruppe 1: Rammebetingelser for innovasjon. Her kommer forskning og design inn sammen med tiltak som for eksempel fjerning av revisjonsplikten og skattefunnordningen.
Gruppe 2: Innovasjonsfaglige satsninger. Her er vi inne på selve fagfeltet innovasjon.

På side 18 i meldingen vises en figur som angir informasjonskilder for innovasjon i bedriftene. ’FoU-institutter’ + ’Universiteter og høyskoler’ + ’Lab./FoU-foretak’ får 9 poeng (3+3+3). Det er like mange poeng som ’Konferanser’ får alene. ’Interne kilder’ i bedriften får 51 poeng, og ’kunder/klienter’ får 35 poeng. Til tross for at forskningen har liten direkte betydning for innovasjonsarbeidet, får det betydelig plass i meldingen.

Meldingen er diffus når det gjelder innovasjon (til tross for at det er en innovasjonsmelding), men blir krystallklar når den kommer inn på temaer som design og forskning (se for eksempel side 5, 7 og 48). Jeg har i årenes løp mottatt en rekke studentrapporter som berører ulike innovasjonsfaglige temaer. Når kandidaten ikke behersker stoffet, blir ofte besvarelsen ullen. Innovasjonsmeldingen gir meg samme følelse som når jeg står foran en studentbesvarelse hvor kandidaten er ute på tynn is.

Kort sagt: Innovasjonsmeldingen er en stor ulldott av ord. Denne meldingen har større verdi som forskningsmelding enn som innovasjonsmelding (Jeg vil gå så langt at jeg vil kalle den en fordekt forskningsmelding). Innovasjonsmeldingen er en meget sterk strykkandidat.
Med skuffet hilsen Professor i Innovasjon Sjur Dagestad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar