onsdag 18. februar 2009

FoU sine siste dager

For 10 år siden jobbet jeg i Teknologibedriftenes Landsforening (TBL). Vi hadde litt i underkant av 1000 medlemmer på den tiden, og min jobb var å stimulere til økt Forskning og utvikling (FoU) blant våre medlemsbedrifter. I løpet av det året jeg var i TBL, var jeg i kontakt med 48 av medlemsbedriftene. Jeg ble møtt med spørsmål som: ’Hva gjør vi?’, ’FoU? Er det noe for oss?’. ’Hvem samarbeider vi med?’, ’’Finnes det noen form for økonomisk støtte å få?’

En ting som var svært tydelig var at bedriftene slet med FoU-begrepet. Utvikling var noe de drev med. Testing likeså. Forskning derimot tilhørte noen andre. Når de skulle forholde seg til FoU-begrepet, skapte det mer tvil og avstand enn forståelse og interesse. Årsaken til dette var selvfølgelig F-en i FoU.

Jeg foreslår at FoU-begrepet splittes i to:
F (Forskning, som store bedrifter, universiteter og forskningsinstitusjoner driver med) og
ToU (Testing og Utvikling, som de aller fleste aktørene i næringslivet driver med).
Jeg har sterk tro på at dette vil være oppklarende for mange av de små og mellomstore bedriftene i kongeriket. Når det gjelder virkemiddelapparatets rolle, kan F-en betjenes av Forskningsrådet og ToU betjenes av Innovasjon Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar