torsdag 29. januar 2009

Si meg, er det idol eller...

Vi hadde første skikkelige pitch i dag. Vurderingskomiteen bestod av Dagbladet, Grete Faremo, Miljøverndepartementet og Hafslund. Vi fikk beskjed om at vi ville få 10 minutter til å legge fram løsningene våre for panelet. I 4 timer forberedte vi presentasjonen. Da vi kom inn var forholdene dårlig tilrettelagt (PCen stod i motsatt ende av rommet, skjermen stod 90' på komiteen osv.). Da presentasjonen traff skjermen fikk vi beskjed om å presentere tiltakene i løpet av 5 minutter. Etter presentasjonen ble det utdelt pepper etter Idol-måten. Så hva klager jeg over?

Vel her kommer det:
1: Ikke be oss om å lage 10 minutters presentasjon når dere mener 5 minutter. I kurssammenheng eller som del av personlig læring forstår jeg at man av og til  vil ha en effekt i å endre spillereglene. I dette tilfellet bidrar det kun til å gjøre presentasjonen dårligere.
2: Hvis jeg skulle vurdert studentene mine etter samme kriterier, så ville en A-besvarelse fått D og omvendt. Det var ingen informasjon om juryens agenda og om vurderingskriterier. Det MD mente var urealistisk mente Hafslund at var meget interessant. Dagbladet våknet opp av dvalen og berømmet presentasjonen vår (takk) og Grete Faremo mante til respekt for bransjen. Hallo. Dere samler 60 av Norges fremste tenkere i 48 timer og vurderer forslagene mer ullent enn Idol ville gjort. Her var det fritt fram til å skyte under bordet.
3. Jeg snakket med flere under middagen. Lufta var gått totalt ut av dem. Den ene gruppa fikk pepper for å ikke være visjonær nok, mens den andre fikk pepper for å være for visjonær. Det er greit dersom dette er en tilsiktet effekt, men er det riktig tidspunkt å gjøre det på slutten av dag 2? Er det gode løsninger dere er ute etter eller forsøker dere å gjenskape en kopi av Guantanamo?

Til arrangøren. det er en rekke ting jeg stusser på. Vi får oppgaver som jeg til tider lurer på hvordan henger sammen. Vi svirrer inn i 'mørket', får oppgaver som er sterkt visjonære i teksten men som skal være løst innenfor en stram tidsramme (Type 'Hvordan blir Norge en ledende energinasjon i verden innen 2013'). Jeg opplever samlingen som godt faglig men til tider surrete og dårlig forberedt fra arrangørens side.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar