tirsdag 13. januar 2009

Ideer og behov - igjen og igjen

I 2007 lanserte Dell Ideastorm hvor de lar forbukere, kunder, potensielle kunder presentere sine ideer til produkter, organisasjonen og eller emneområder som kan ha sammenheng med deres tjenester i dag.  Til nå har Dell samlet inn over 11.000 ideer og som Dell selv uttrykker det er det ikke akkurat mangel på ideer. Jeg er imidlertid overbevist om at det ikke er så lett å identifisere hvilke ideer en skal gå videre med og må innrømme at jeg er skeptisk til hvordan mine ideer vil bli behandlet hvis jeg velger å poste dem på deres side. 

Som en motsetning til Dell's forholdsvis løse idégenereringsverktøy har InnoCentive gått en annen vei. Her blir kvalifiserte behov og utfordringer postet av bedrifter. "Problemløsere" får deretter betalt for å løse de utfordringene som ligger ute på siden.  Her følger et eksempel på en utfordring:
Functional envelope trimer of the Human Immunodeficiency Virus 
Challenge Reward: $150,000 USD 
Challenge Type: RTP 
INNOCENTIVE 7634854 

InnoCentive gjør det dermed mulig for selskap å tilknytte seg spesialkunnskap på et konkret problem uten selv å måtte ansette spesialkunnskap. 

Som leser av denne bloggen har du helt sikkert fått med deg at vi i stor grad oppfordrer selskap til å arbeide med å finne kundebehov i stedet for å samle ideer. Grunnen til dette er enkel og godt illustrert i de to eksemplene over.

Ideer er forholdsvis enkelt å finne. Et trenet team produserer opp mot 100 ideer i timen omkring et gitt tema. Med det utgangspunktet er ikke utfordringen å samle flest mulig ideer men å finne, identifisere, utvikle og kvalifisere viktige kundebehov. Når en har klart å identifisere nye behov har en dermed et svært godt utgangspunkt for å skape gode løsninger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar