tirsdag 27. januar 2009

Grønn boks - Eksperten mener.....

Dag 1 på energitenketanken er slutt. Erik Solheim har åpnet samlingen. NRK har scannet lokalet med store, klumpete kameraer. Nitidige notater har blitt filmet over skulderen på entusiastiske deltagere. Energibedriftenes Landsforening, Enova, Bellona, Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund har samlet i underkant av 60 av de fremste fagfolkene Norge har innenfor energi.

På den ene siden var jeg glad over tiltaket. På den andre siden fikk jeg følelse av reunion. Min gamle klassekamerat, Hans Even, endte opp på samme gruppe som meg. Jan Erik hadde gått ut fra samme institutt som undertegnede, bare 16 år tidligere. Vi skal tenke kortsiktig. vi skal tenke langsiktig, men har vi samlet de rette folkene? Det vil tiden vise. Vi vet fra historien at eksperter som regel er de siste til å trekke fram nye løsninger. Fram til nå har jeg sett flere løsningsforslag som vil kunne skaffe effekt på kort sikt. Det jeg savner er imidlertid de virkelig visjonære forslagene. Jeg venter spent på morgendagen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar