mandag 17. november 2008

Sir Ken Robinson om utdannelse

Sir Ken Robinson gir et underholdende foredrag om hvordan skolen bør utvikle kreativitet fremfor å drepe den:

1 kommentar:

Stig Roar Wigestrand sa...

Det er vanskelig å sette gode ord på opplevelsen av å høre Ted snakke, fordi det er så bra. Jeg er selv "University Professor", og kjenner meg sterkt igjen i hans beskrivelser av for eksempel utdanningssektoren. Enkelt sagt består karriereklatring i dette systemet av å skrive artikler som i prinsippet ikke blir lest av noen. Et spennende spørsmål i forlengelsen av Teds synspunkter er; hvordan kan vi påvirke til å få snudd skuta? Å få likeverd mellom kropp og sinn i dagens skole? Å stimulere kreativitet i stedet for reproduksjon? En ting er i alle fall sikkert; så lenge dagens lærere utdannes til å sjekke om elevene lærer "det de skal", og samtidig mangler verktøy, både fysiske og psykiske, til å stimulere kreativitet, så blir det ingen endring. Vi vet at det i skolen finnes kreative lærere, med fokus på skapende aktiviteter. Men, Ted er også inne på det som her hos oss (i Norge) kalles for "nasjonale prøver". Det er et godt eksempel på fokuset vårt, og hvordan det forsterkes ytterligere fra politisk hold. Vel, jeg tenker, her er det bare en ting å gjøre, og jeg tenker ikke på det kona sa til mannen; "du får vente til fredda'n!". Nei, her er det bare å brette opp ermene med en gang. Ingen grunn til å vente til fredda'n her.

Legg inn en kommentar