onsdag 5. november 2008

Krise eller mulighet?

Karin Boye skrev "det gjør vondt når knopper brister". I denne tiden vi er inne i, vil endel bedrifter redusere på innovasjonsaktiviteten sin. Innovasjon handler om fornyelse, så det de reduserer er altså sin egen fornyelse. På den andre siden er det nå, i disse såkalte krisetider, at en del aktører vil gripe muligheten. På børsen er det f. eks. mange "billige" selskap og noen kjøper når andre må selge.

Krise fører til at vi endrer våre holdninger til risiko. Næringslivsaktører som sliter med resultatene sine vil kunne bli mer villige til å ta risiko og vil således kunne stå løpet ut. I gode tider ligger mange på soveputen (les: eksisterende business eller gode melkekuer) og føle seg mindre forpliktet til å se på bedriftens fornyelse. I krisetider vil dette fremstå som en nødvendighet og ikke lenger være en "overskuddshandling".

Sparebøsse i krisetid:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar