fredag 14. november 2008

Den brukervennlige innovasjonsprosessen

En god innovasjonsprosess er som et godt produkt: designet for den som skal bruke den. For produkter og tjenester betyr det meg og deg som sluttbrukere, for en innovasjonsprosess betyr det organisasjonens ansatte. Likevel ser vi igjen og igjen at nyinnførte prosesser er mer motivert av ledelsens kontrollbehov enn tilrettelagt for organisasjonens innovasjonspådrivere (og som et dårlig designet produkt følger det med lange og kjedelige instruksjoner for riktig bruk). Dette gir seg ofte utslag i kompliserte løp med en rekke ulike nivåer, kontrollporter og rapporteringskrav. Kanskje betryggende for ledelsen, men uklart og frustrerende for de som skal navigere seg gjennom. Paradoksalt nok kan dette resultere i lavere innovasjonsaktivitet enn det som eksisterte før man implementerte prosessen.

Så hva gjør man hvis man vil øke innovasjonsgraden, men ikke organisere ihjel den spontane nytenkingen? Hvorfor ikke ta utgangspunkt i de allerede fungerende og uformelle innovasjonsmønstrene i selskapet og tydeliggjøre disse for alle ansatte? Dette kan bety å gjøre beslutningstagere mer tilgjengelige eller øke antallet møteplasser på tvers av organisasjonen. Altså; Gjennomsiktighet og tydelighet økes, komiteer, kontrollorganer og hierarkiske lag droppes. Da vil man være på god vei mot en brukervennlig og fungerende innovasjonsprosess.

1 kommentar:

Kim sa...

Riktig! Brukervennlighet er en like avgjørende suksessfaktor på nettløsninger og utstyr vi bruker, som den er avgjørende på innovasjonsprosesser.

Mer demokrati og synliggjøring i prosessene!

Legg inn en kommentar