torsdag 25. september 2008

Sjur og Ingvild i København

Forrige uke var Sjur og Ingvild i København og holdt workshop for 100 europeiske salgsledere. Målet var å øke bevisstheten rundt innovasjonspotensialet i den enkeltes bedrift.

I dette tilfellet valgte vi å bruke historiefortelling som verktøy. Historier om oss selv øker bevisstheten og er med på å dele kunnskap på en helt annen måte enn om vi bare snakket i generelle termer. Alle deltagerne ble derfor bedt om å komme opp med en innovasjonshistorie fra egen virksomhet og dele denne med de andre på bordet. Til slutt skulle en favoritthistorie velges og presenteres for hele konferansen.

Resultatet ble mange gode eksempler på både vellykkede og mislykkede prosjekter. Flere fortalte historier hvor manglende behovsavdekking hos kunde førte til fiasko i markedet. Evnen til å skape verdi og forankring med resten av organisasjonen ble også nevnt flere ganger som viktige suksesskriterier.

Historiene gjorde erfaringene tilgjengelig for alle deltagende, tilførte mye humor og la grunnlaget for videre diskusjoner med nye kontakter utover dagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar