onsdag 21. april 2010

På innovasjonsturné


Goodtech er et norsk selskap med bred kompetanse innenfor industrielle løsninger, produktteknologier og miljøløsninger. Som første ledd i en større innovasjonssatsing har de i løpet av seks dager involvert alle ansatte i alle avdelinger til en skikkelig nyskapingsdugnad kalt GI2010.

Sammen med innovasjonsansvarlig Stian Fuglset og konsernsjef Vidar Låte dro Sjur og Ingvild til Åland, Oslo, Bergen, Karlstad og Sarpsborg og møtte alle de 370 goodtecherne. Målet var å samle inn behov de ansatte hadde sett hos sine kunder og potensielle løsninger bedriften kunne utvikle for å dekke disse. God stemning og skaperkraft preget alle samlingene som resulterte i mange nye konseptforslag for bedriften. Sjur koste seg med å finne nye titler på foredraget for hver runde, i tillegg til å introdusere nye begreper på både svensk, norsk og svorsk.

De mange hundre forslagene som kom inn i løpet av innovasjonsturneen skal nå bearbeides sentralt og føres gjennom en utsilingsprosess. Til slutt skal bedriften stå igjen med et lite antall gjennomarbeidede forslag som skal presenteres til en jury bestående av interne og eksterne medlemmer. Målet er så å sette i gang flere større innovasjonsprosjekter med stort forretningspotensial!

Innoco ser fram til en morsom prosess med et svært innovativt norsk selskap!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar