mandag 30. november 2009

”Your country needs innovative minds!”

Deutsche Bank har nylig utgitt rapporten ”Your country needs innovative minds!” Rapporten gir et godt innblikk i hvordan man ser på innovasjon i Tyskland og hvordan de forskjellige landene i Europa scorer på de offisielle innovasjonsmålingene.


Igjen blir vi påminnet om at det kan stilles mange spørsmål til disse målemetodene, noe denne rapporten også til en viss grad gjør. Det er forunderlig hvordan man på den ene siden har tatt inn over seg at innovasjon ikke er en lineær prossess (i rapporten beskrives innovasjonsprosessen som et komplekst nettverk av veier i en by i motsetning til en bred motorvei som leder rett til mål) mens man på den andre siden tviholder på tanken at det er forskning som er primærkilden til innovasjonsevnen i et samfunn.

Mao en innsatsfaktor + en svart boks av en prosess leder til innovasjon. Sannheten er at det er mange innsatsfaktorer (hvorav forskning og høyere utdanning er én) + en disiplinert, iterativ prosess som leder til innovasjon.

Rapporten kan du lese her:http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000249777.PDF

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar