fredag 15. mai 2009

Produktinnovasjon mot tjenesteinnovasjon – innlegg 5 – tjenester kan ikke lagerføres


I følge BI er det slik at tjenester ikke kan føres i varelageret (sitat): Inability to inventory

Jeg er enig i at en tjeneste ikke kan lagerføres på en slik måte at man kan gå inn på lageret og se den fysisk. Nå risikerer vi å komme opp i en avgrensningsproblematikk her mellom hva som er tjeneste og ikke.

Det som jeg har vanskeligheter med å rydde opp i er elementer som:
Noen har beskyttet måter å lage ulike ting på. Cooper har beskyttet stage-gate-prosessen og mottar penger for det. Eieren må lagerføre rettigheter (som er usynlige og som ikke er produkter).
Selv mottar jeg royalty for ulike oppfinnelser. Hoveddelen av disse er ikke fysiske produkter. Dvs. jeg tjener penger på tjenester og må lagerføre (i regnskapet) rettighetene for disse.

For å si det enkelt: Hvis et selskap tjener 10 mill./år på inntekter som ikke kommer fra salg av fysiske produkter eller fra aksjeutbytte men fra patenter, mønsterbeskyttelser og rettigheter til utøvelse av tjenester eller måter å drive prosesser på, hva skal det lagerføre dette som?


La oss ta et tenkt tilfelle:
Busselskapet Gule Busser AS får rett til å drive transport i Øvre Hallingdal.
Fra før av har de rett til å drive transport i 18 andre områder i Norge.
At busstransport er en tjeneste tror jeg er uproblematisk å akseptere.
Spørsmålet mitt er: Er retten til å utøve tjenesten noe som selskapet skal lagerføre?

Jeg vet at eksemplene over ikke er verdens beste og ønsker å kaste ballen videre til deg som leser:
Kan virkelig ikke tjenester lagerføres?
Hvis ikke: Hvorfor ikke?
Hvis de kan lagerføres, vil jeg gjerne høre eksemplene.

Jeg gleder meg til kommentarene

2 kommentarer:

Rik sa...

Du kan lagerføre tjenester (kanskje), men du må ikke. Du må lagerføre produkter og du jobber aktivt med å minimere lagerbeholdning fordi denne koster penger.

En diskusjon som ofte dukker opp i tjeneste/produkt-debatter er hvorvidt software er en tjeneste eller et produkt. Lagringsmediet må du lagerføre, men selve softwaren må du ikke lagerføre, så en slik definisjon kan være nyttig i å definere software som en tjeneste.

Vi er på del 5 av denne tankerekken og jeg synes vi er mer opptatt av å diskutere hvorvidt BIs definisjoner er relevante enn å diskutere forskjeller mhp innovasjonsprosesser. Jeg synes det siste er mer interessant.

Det er - i mitt hode - ingen tvil om at det finnes forskjeller mellom produkter og tjenester. Tvilen må være mhp hvorvidt vi skal innovere på forskjellige måter.

ed andre ord er det ikke BIs definisjoner som er mest interessant, men implikasjonen av disse definisjonene. Dersom tjenester ikke må lagres, påvirker dette innovasjonsprosessen?

Sjur sa...

God kommentar.
Om en tjenesta kan lagres eller ikke påvirker nok ikke innovasjonsprosessen.

Legg inn en kommentar