søndag 19. april 2009

Sterkt Hjernearbeide foraarsager hos Kvindene ikke alene Ildebefindende men gjør hende direkte Syg.

I 1885 tok Anna Ree artium som første kvinnelige artianer. Før den tid var artium regnet som en modenhetsprøve for menn. I 1886 døde Anna av hjernehinnebetennelse. Kritikerne lot ikke vente på seg og kunne trekke følgende konklusjon: Sterkt Hjernearbeide foraarsager hos Kvindene ikke alene Ildebefindende men gjør hende direkte Syg.
Det var i 1886 og vi kan le av det. Hva så med vår egen Anette Sagen og jentenes muligheter for å utøve hoppsporten?

Kjære leser. På vegne av mennene må jeg be om unnskyldning for hvordan enkelte av oss misbruker sin makt. Selvfølgelig skal jentene få hoppe på lik linje med gutta. Jeg støtter fullt ut Bjørns forslag om å ikke bevilge en krone mer til hoppsporten før jentene får like forhold som gutta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar