fredag 21. november 2008

Sjur i fyr og flamme


17. november besøkte Sjur Romsdal videregående skole for å fortelle om innovasjon og blåse flammer sammen med assisterende rektor. Professoren oppfordret elevene til å gjøre det umulige mulig:

"Drøm om hva du vil og hvor du vil. Du kan bestemme deg for å få det til, og du kan bestemme deg for ikke å få det til. I begge tilfeller vil du få rett."


Sjur hadde for anledningen fått håret styla av elever fra skolens frisørlinje og vakte en viss oppsikt på flyet hjem. Les mer om besøket her.

1 kommentar:

Sosionom, 27 sa...

Så bra å vise ungdommene hvilke muligheter de har, og at de kan få til ALT (!) de vil, på et stadie i livet hvor mange viktige valg for framtiden skal tas. De er en ny generasjon med sine egne muligheter og løsninger. og er noe gjort før, kan det nå kanskje gjøres på en ny og bedre (?!) måte.

Legg inn en kommentar